s a b a h p a r k s
Sabah Parks Structure

Organizational Chart & Directory of Officer

Organizational Structure


Unable to see it clearly? you may download our organizational chart by clicking the "Download File" button below.
Download File
* Updated on 3rd April 2023


Directory of Officer

Officer Name Position Section
Dr. Maklarin Lakim Pengarah Pengarah
Rimi Repin Timbalan Pengarah Pentadbiran, Kewangan, Penyelidikan & Inovasi
Ludi Apin Timbalan Pengarah Pengurusan, Operasi & Perhubungan Antarabangsa
Maipol Spait Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan & Operasi
Fazrullah Abdul Razak Ketua Penolong Pengarah Pengurusan
Fatimah Simin Ketua Penolong Pengarah Inovasi & Digitalisasi
Affendy Langgaon Abdullah Ketua Penolong Pengarah Pentadbiran & Sumber Manusia
Nasrulhakim Maidin Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan & Pendidikan
George Gangko Ketua Penolong Pengarah Kewangan
Ak. Mohd Rodzan Pg Dahlan Ketua Penolong Pengarah Komunikasi Korporat
Vectronera Florine Ketua Penolong Pengarah Pembangunan
Edward Lee En Fah Ketua Penolong Pengarah Audit Dalaman
Fred Tuh Yit Yu Penolong Pengarah Penyelidikan & Pendidikan
A